Garantija ir teisė atsisakyti

Garantija

Norėdami kreiptis dėl garantijos, susisiekite su „Watex SIA“ atstovais el. Paštu info@watex.eu arba telefonu +37167381989.


Įsitikinkite, kad perskaitėte gaminio naudojimo vadovą ir garantijos sąlygas, kurios aprašytos žemiau.

Garantijos įsipareigojimai panaikinami šiais atvejais:

 • jei produktas buvo naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijoje nurodytų įspėjimų;
 • jei ant prekių matomi nekvalifikuoto remonto pėdsakai;
 • jei buvo padaryti prekių konstrukcijos ar schemos pakeitimai;
 • jei gaminio serijos numeris buvo pakeistas, ištrintas arba jo negalima nustatyti.

Defektai, kurie panaikina garantiją:

 • žala, atsiradusi dėl svetimkūnių, medžiagų, skysčių, vabzdžių patekimo į gaminį;
 • žala, kurią sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, buitiniai veiksniai, atsitiktiniai išoriniai veiksniai (greitas įtampos pasikeitimas elektros tinkle ir kt.), taip pat nelaimingi atsitikimai;
 • žala, atsiradusi dėl elektros, telekomunikacijų ir kabelinių tinklų veikimo standartų nesilaikymo ir kitų išorinių veiksnių;
 • žala, padaryta naudojant nestandartines ar žemos kokybės eksploatacines medžiagas, atsargines dalis, komponentus, priedus, priedus, įvairių tipų laikmenas.

Garantija netaikoma: eksploatacinėms medžiagoms, priedų rinkiniams ir akumuliatoriams, jei toks pakeitimas numatytas konstrukcijoje ir nėra susijęs su gaminio išardymu.

„Watex SIA“ neatsako už bet kokią žalą, kurią produktas gali tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti žmonėms, augintiniams ar turtui.

Teisė atsisakyti sutarties

 • Klientas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti nuotolinės sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Klientas gavo užsakymą. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Klientas privalo aiškiai raštu informuoti Pardavėją apie atsisakymą nuo Nuotolinės sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Klientas gavo užsakymą, atsiųsdamas el. Laišką adresu info@watex.eu arba paštu adresu Ganību dambi 27 k- 5, Ryga LV-1005, Latvija arba susisiekę su WATEX klientų konsultantu telefonu 67381989, kad išsiaiškintumėte tolesnius veiksmus, kaip pasinaudoti atsisakymo teise.
 • Pirkėjas privalo grąžinti prekes į Pardavėjo klientų aptarnavimo centrą Ganību dambis 27 k-5, Ryga LV-1005, Latvija ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimą.

Teisė atsisakyti sutarties atšaukiama šiais atvejais:

 • jei gaminys buvo naudotas, yra nešvarus, pažeistas arba su montavimo žymėmis;
 • jeigu prekė nebuvo grąžinta į Pardavėjo klientų aptarnavimo centrą pilna ir originalia komplektacija (įskaitant originalią pakuotę).
 • jei prašymas pasinaudoti atsisakymo teise nebuvo išsiųstas Pardavėjo juridiniu adresu ar el. pašto adresu per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo momento.
 • jeigu prekės negrąžinamos į Pardavėjo klientų aptarnavimo centrą per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo dėl sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo išsiuntimo Pardavėjui, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių tai neįmanoma ir iš anksto susitarus su Pardavėju .